Tak wygląda po niedzielnej mszy ulica Dewajtis - jeszcze ślepa. Co będzie, gdy stanie się przelotowym skrótem z/na Wisłostradę...?

Starsze wiadomości - w kronice.