Pochylnia łącząca kładkę z naddunajską trasą rowerową zawinięta jest wokół filarów mostu.

Starsze wiadomości - w kronice.