Zapraszam na demonstrację, czy może raczej wspólny spacer do Lasu Bielańskiego, podczas którego wyrazimy nasz sprzeciw wobec układania betonowego chodnika wzdłuż ul. Dewajtis i usprawniania ruchu pojazdów przez rezerwat.

Starsze wiadomości - w kronice.