SRN/08/0438/01/MS

Do: Urząd Dzielnicy Ochota.

Prosimy o natychmiastową korektę miejsc parkingowych wzdłuż budynku PKP na obecnie remontowanym odcinku ulicy Dalekiej. Ich obecna forma jest nie tylko sprzeczna z oznakowaniem pionowym, lecz również skutkuje takimi samymi problemami dla pieszych co dotychczasowe parkowanie na chodniku, co stawia pod znakiem zapytania sens całego remontu.

Po pierwsze, zatoka dla parkowania ukośnego powinna być ukośna, a nie prostopadła do jezdni.

Wybudowanie zatoki prostopadłej w sposób naturalny skutkuje parkowaniem prostopadłym, co też widać na przykładzie ulicy Dalekiej, gdzie ani jeden z kilkunastu samochodów od strony budynku PKP w dniu dzisiejszym nie parkował zgodnie z oznakowaniem pionowym.

Tymczasem parkowanie prostopadłe skutkuje znacznym zawężeniem faktycznej szerokości chodnika wskutek wjeżdżania maską nad chodnik (dojeżdżanie kołami do krawężnika), który i tak od strony ulicy Tarczyńskiej jest węższy niż dopuszczalne minimum (1,5 m).

Po drugie, miejsca parkingowe powinny być odgrodzone od chodnika w taki sposób, by samochody nie mogły nań wjeżdżać – dobrym przykładem jest zatoka parkingowa przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., gdzie początkowo występowały takie same problemy jak obecnie na Dalekiej. Po ustawieniu słupków przez Zarząd Dróg Miejskich, kierowcy konsekwentnie parkują ukośnie. Wydaje się, że przy planowanym deptaku wskazane byłyby słupki żeliwne.

Jako że w planach Dzielnicy jest uczynienie ulicy Tarczyńskiej ochockim deptakiem, należy zwracać szczególną uwagę na warunki ruchu pieszego w jej okolicach. Tymczasem wygląda na to, że przy planowaniu remontu ulicy Dalekiej nie został on w ogóle wzięty pod uwagę.

Do wiadomości:
Wydział Ruchu Pieszego Biura Drogownictwa i Komunikacji.

Starsze wiadomości - w kronice.