W odpowiedzi na łamanie regulaminu przez miasto przy weryfikacji projektów do budżetu obywatelskiego wnioskodawcy z całej Warszawy i członkowie dzielnicowych zespołów ds. budżetu partycypacyjnego wspólnie wystosowali list otwarty do pani Prezydent. Celem jest uratowanie inicjatyw odrzuconych bezpodstawnie, z przyczyn uznaniowych lub tylko dlatego, że niektórzy urzędnicy zabrali się do weryfikacji zbyt późno.

2015.06.02: List otwarty do Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy

Szanowna Pani Prezydent,

w trakcie weryfikacji szczegółowej projektów do drugiej edycji Budżetu Partycypacyjnego w Warszawie podlegli Pani urzędnicy arbitralnie odrzucili wiele wartościowych inicjatyw, łamiąc przy tym zarządzenie nr 6699/2014 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2016, podpisany przez Panią 16 października 2014 r., oraz ignorując ogromny wysiłek warszawskich społeczników i aktywistów włożony w przygotowywanie projektów. My, wnioskodawcy, czujemy się oszukani. Niektórzy urzędnicy miejscy i dzielnicowi nie dotrzymali umowy społecznej, którą zawarła Pani z nami w zeszłym roku, ogłaszając początek wspólnego tworzenia Warszawy i obiecując zwiększenie udziału mieszkańców w procesie zarządzania miastem.

Prosimy Panią Prezydent o pilną interwencję oraz polecenie:

1) ponownej, zgodnej z Rozdziałem X (§ 28-32) Regulaminem budżetu, weryfikacji odrzuconych projektów tam, gdzie życzy sobie tego wnioskodawca; a jeśli okaże się to konieczne - przesunięcia głosowania o dwa do trzech tygodni; postulujemy spójną ocenę podobnych projektów we wszystkich urzędach dzielnic;

2) spotkań urzędników weryfikujących z wnioskodawcą w celu wypracowania możliwej do realizacji formuły projektu z zachowaniem jego celu; w przypadku braku możliwości realizacji projektu w formie proponowanej przez wnioskodawcę, wywiązanie się z obowiązku zaproponowania przez jednostkę weryfikującą innych rozwiązań, które nie będą oznaczały utraty istoty projektu, a które pozwolą na to, by projekt został poddany głosowaniu.

3) obowiązku udzielenia wyczerpującej, zgodnej z regulaminem odpowiedzi pisemnej w przypadku odrzucenia projektu, wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej odrzucenia (bez powoływania się urzędników na zdarzenia przyszłe i niepewne jak np. planowane uchwały oraz dokumenty urzędów, których urzędnicy nie chcieli lub nie mogli okazać, m. in. opinie prawne).

Niestety, mimo głośnych zapowiedzi, po raz kolejny nie pozwolono nam na aktywny udział w tworzeniu warszawskiej rzeczywistości, w takiej formie, jaką zakładają zasady budżetu partycypacyjnego. Wierzymy jednak, że, jeśli miasto wsłucha się w to, co do powiedzenia mamy my, warszawiacy i warszawianki, jest jeszcze szansa na pozytywny odbiór całego przedsięwzięcia. Przecież wszyscy tworzymy Warszawę!

Prosimy o zorganizowanie spotkania, na którym moglibyśmy przedstawić Pani Prezydent szczegóły i skalę nieprawidłowości działania Budżetu Partycypacyjnego, z jakimi mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich dni.

Łącząc wyrazy szacunku,

Projektodawcy i członkowie zespołów ds. budżetu partycypacyjnego:

Mikołaj Baliszewski

Daniel Baliński

Magdalena Bałabańska

Łukasz Bielecki

Robert Buciak

Aleksander Buczyński

Krzysztof Cibor

Mateusz Durlik

Monika Felsz-Pusłowska

Łukasz Gawryś

Michał Harasimowicz

Zuzanna Iskierka

Ingeborga Janikowska-Lipszyc

Marcin Jarzynowski

Michał Kostrzewa

Agata Kowalska

Aleksandra Krugły

Krzysztof Król

Wojciech Kuźma

Agata Liwska-Gołoś

Małgorzata Ląkocy

Katarzyna Łowicka

Garbal Łukasz

Tomasz Łużak

Mateusz Małecki

Antoni Mikocki

Anita Mikulicz

Sylwia Miniewska-Ornoch

Monika Mossakowska

Filip Pelc

Michał Pilch

Maria Przybysz

Krzysztof Rytel

Jolanta Saratowicz

Aneta Skubida

Aleksandra Sulmicka

Maciej Sulmicki

Jan Śpiewak

Radosław Wałkuski

Bartosz Wieczorek

Joanna Witaszek

Leszek Wiśniewski

Michał Wnuk

Szymon Wróblewski

Anna Oleksiak

Franciszek Gruszczyński-Ręgowski

Lucyna Gawuć

Starsze wiadomości - w kronice.